Tặng FREE vách lưới CSPS khi mua các sản phẩm:

Tủ dụng CSPS - Săn deal giá tốt

Bàn nâng di động 117cm CSPS VNLT117XDB12

5,060,000 ₫ 6,050,000 ₫ -16%

Bàn nâng di động 132cm CSPS VNLT132XDB12

5,390,000 ₫ 6,600,000 ₫ -18%

Bàn nâng di động 157cm CSPS VNLT157XDB12

5,830,000 ₫ 7,150,000 ₫ -18%

Bộ 8 tủ 335cm CSPS VNGS3352BC1

29,799,000 ₫ 42,570,000 ₫ -30%

Bộ 8 tủ 335cm CSPS VNGS3352BB1

29,799,000 ₫ 42,570,000 ₫ -30%

Bộ 10 tủ 366cm CSPS VNGS3661BC1

49,280,000 ₫ 70,400,000 ₫ -30%

Bộ 10 tủ 366cm CSPS VNGS3661BB1

49,280,000 ₫ 70,400,000 ₫ -30%

Bộ 9 tủ 366cm CSPS VNGS3661BC2

34,947,000 ₫ 49,918,000 ₫ -30%

Bộ 9 tủ 366cm CSPS VNGS3661BB2

34,947,000 ₫ 49,918,000 ₫ -30%